Skip to main content

U-Eco – Upskilling for More Creative Circular Economy 


Het traditionele, lineaire economische model - gebaseerd op het idee van de productie, consumptie en daaropvolgende verwijdering van goederen - leidt ertoe dat een enorme hoeveelheid hulpbronnen verloren gaat. Nu we steeds meer omgaan met de verschillende uitdagingen van een planeet met (bijna) uitgeputte hulpbronnen,  wordt de noodzaak om over te schakelen naar een circulaire economie om gebruikte goederen en materialen opnieuw te gebruiken of op een nieuwe manier te gebruiken steeds duidelijker.  

EURADA wil graag zijn steentje hieraan bijdragen en neemt daarom deel aan het project U-Eco - medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie – dat probeert om mensen te voorzien van een doorgedreven begrip van de circulaire economie, waardoor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot, zelfstandig ondernemerschap wordt ondersteund en waardoor kan voldaan worden aan de groeiende marktvraag naar nieuwe arbeidskrachten voor specifieke circulaire economische activiteiten. Het project begon in oktober 2019 en loopt tot september 2021.  

U-Eco's vier doelen 

 1.  Identificeren van de huidige staat van circulaire economie in de EU-zone;

 2. Gebieden identificeren waar meer circulair groeipotentieel heerst en de specifieke beroepen die nodig zijn in die sector; 

 3. De circulaire economie promoten door de kansen die dit model te bieden heeft te benadrukken en de risico's te onderstrepen die de lineaire economie heeft voor onze samenleving;  

 4. Jongvolwassenen opleiden en kennis laten maken met circulaire bedrijfsmodellen, en hen de tools verstrekken om te werken in de context van een circulaire economie. 

U-Eco's 3 “Intellectual Outputs” (IOs) 

 • Intellectual Output 1 – Circulaire economie ter bevordering van ondernemerschap en zelfstandig ondernemerschap: belangrijke verwachte resultaten: ontwerp en implementatie van een trainingsstrategie op basis van de analyse van de huidige stand van zaken en toepassing van de CE in de partnerlanden, nodig om te bepalen welke de U-Eco basislijn is en om de weg voorwaarts uit te stippelen; 

 • Rapport over marktonderzoek naar kansen op ondernemerschap 

 • Catalogus met functieprofielen die nodig zijn in een CE-context 

 • Training modules 

 • Intellectual Output 2 – Leren van het echte leven: belangrijkste verwachte resultaten: selectie van succesvolle casestudies en goede praktijkvoorbeelden, verdeeld over 5 blokken die verband houden met de eerder geïdentificeerde gebieden met als doel de potentiële ondernemers te inspireren; 

 • Intellectual Output 3 – Upgrading facilitator voor Circulaire Economie: belangrijkste verwachte resultaten: het opstellen van een handleiding voor trainers (in e-formaat). Toekomstige trainers zullen op een effectieve manier zelfstandig moeten werken, dus het is de bedoeling om ook een handleiding te maken die hen in staat stelt om enerzijds alle tools en producten die binnen het project ontwikkeld zijn te kunnen gebruiken en anderzijds de U-Eco methodologie te kunnen toepassen de methodologie gevolgd en eventueel hun eigen tools verder te kunnen ontwikkelen. 

Publicaties 

 • Eerste neiuwsbrief – Januari 2020 
 • Eerste persbericht –March 2020 
 • Tweede neiuwsbrief – Augustus 2020 
 • Tweede persbericht – September 2020 
 • Derde persbericht – November 2020 
 • Derde nieuwsbrief – December 2020 
 • Vierde persbericht – April 2021 
 • Vierde nieuwsbrief – Mei 2021 

 

Toekomstige evenementen 

 • 9-21 May 2021: Joint-staff training (Málaga). 

 • 16th June 2021: Multiplier Event EURADA (online/Brussel). 

 • september 2021 - Uiteindelijke Ontmoeting (Brussel) 

 

Projectpartners